Predslov vedenia spoločnosti

Od založenia spoločnosti v roku 1969 sa v našej spoločnosti delíme o spoločné hodnoty. Predstavujú základ individuálneho rozhodovania.

 

Našimi piliermi sú ľudskosť, zodpovednosť a pripravenosť podávať výkony. Týmito troma hodnotami sa vyznačuje naša spoločnosť, a to nielen pri zaobchádzaní s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi, dodávateľmi, ale aj so zamestnankyňami a zamestnancami.

 

Compliance smernice spoločnosti GOLDBECK obsahujú zadania týkajúce sa dodržiavania národných a medzinárodných zákonov, pravidiel a etického konania. Týmto vytvárame základ pre naďalej úspešnú spoluprácu a pre trvalo udržateľný vývoj našej spoločnosti. Doplňuje smernicu spoločnosti GOLDBECK, ktorá opisuje naše vlastné porozumenie, naše ciele a merítka vlastného konania.

 

Compliance je úlohou pre všetky zamestnankyne a pre všetkých zamestnancov našej spoločnosti. Preto majú nadriadené osoby okrem splnenia svojej funkcie ako vzor za úlohu postarať sa o to, aby spolupracujúce osoby v ich rozsahu zodpovedností poznali Compliance smernicu, mali ju na vedomí a riadili sa ňou. K tomu sú potrebné osobné pohovory, ako aj organizačné opatrenia. Paralelne k tomu nainštalujeme v rámci digitalizácie workflow, ktoré zakaždým zaistia a zabezpečia aktuálne školenie pre zamestnankyne a zamestnancov týkajúce sa Compliance smernice spoločnosti GOLDBECK.

 

Aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov sú tu prístupné a záväzné naše stanovené pravidlá.

 

Vedenie spoločnosti GOLDBECK sa stará o to, aby boli stanovené štandardy zrealizované v celej spoločnosti a žili podľa nich všetky naše spolupracujúce osoby, všetci naši zákazníci a subdodávatelia. Prehrešky voči Compliance smernici nebudú tolerované a môžete ich nahlásiť prostredníctvom nášho systému poukazovania.

 

 

Bielefeld, 3.1.2022

 

 

Jörg-Uwe Goldbeck

Dodržiavame národné a medzinárodné zákony a správame sa eticky korektne