Prevzemanje odgovornosti – trajnostno ravnanje

S funkcionalno, trajnostno in estetsko gradnjo prispevamo k družbi ter prevzemamo družbeno odgovornost.

Družba za kontrolo trajnostnega razvoja Arabesque je družbi GOLDBECK v svoji oceni ESG dodelila skupni rezultat »B« (strong). S to oceno je naše podjetje uvrščeno med 10 odstotkov najboljših gradbenih in inženirskih podjetij, ki jih Arabesque preučuje.

Kompas trajnostne naravnanosti

Kompas trajnostne naravnanosti združuje naših osem ključnih tem na področjih okolja, družbe in upravljanja v osrednje fokusne točke – in to kar dvakrat: na ravni podjetja ter na ravni izdelkov. Tako vsem omogoča pot k večji trajnosti: naši interni trajnostni organizaciji in prek individualnih rešitev izdelkov tudi našim strankam. Integriran je v našo aplikacijo »Kompas« in pri pogovorih o projektih pomaga analizirati in določati trajnostne zahteve strank.

 


Fokusne točke našega kompasa trajnostne naravnanosti temeljijo med drugim na naši analizi ključnih dejavnikov ob upoštevanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals – SDG) in okoljskih ciljev Taksonomije EU. Cilji, določeni v našem načrtu, so izpeljani iz le-teh in veljajo tako na ravni podjetja kot tudi na ravni izdelkov in projektov.

Oglejte si film zdaj
Trajnost zadeva vse nas

Naš korporativni cilj je postati »najboljši v razredu« na tem področju. To prinaša ogromno odgovornost in vemo, da je v naši panogi še veliko dela. A sprejemamo izziv. Nenehno stremimo k izboljšavam, razvijamo inovativne ideje in rešitve, ki pozitivno vplivajo na ljudi in okolje.

V svojem filmu o trajnosti izražamo, kako pomembna je trajnost za nas in kako združujemo trajnost in zgrajeni svet.

Trajnostna gradnja

Kako to udejanjamo?

Graditi s sistemom pomeni graditi na način, ki je gospodaren predvsem z viri. Gospodarno in funkcionalno. Skozi celoten življenjski cikel stavbe. Trajnost je namreč za nas več od posnetka trenutnega stanja.

Na stavbe gledamo kot na kompleksne izdelke, razmišljamo v obliki procesov in gradimo z inteligentnim sistemom. Že pri načrtovanju stavbe upoštevamo obratovanje, razgradnjo in recikliranje materialov. Stavba družbe GOLDBECK deluje na vseh teh ravneh.

 

  • Gospodarna raba virov zahvaljujoč montažnim, vitkim sistemskim elementom
  • Uporaba gradbenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, in zmožnost razstavljanja sistema
  • Osnovni certifikat DGNB »Gold« za vse logistične in proizvodne hale, poslovne parke in poslovne stavbe v sistemu GOLDBECK
  • Vse na enem mestu: energetsko optimiziran ovoj stavbe ter učinkovita gradbena tehnologija in obnovljivi viri energije

 

 

Do 25 odstotkov manj CO₂

Pri gradnji povprečne poslovne stavbe GOLDBECK se proizvede do 25 odstotkov manj CO₂  v primerjavi s stavbo po običajni gradnji z armiranim betonom – vključno z razgradnjo in recikliranjem.

Trajnostne lokacije
Večji trajnosti smo zavezani tudi na naših lokacijah.
  • Nenehno vlagamo v spodbujanje varnosti in zdravja pri delu.
  • Naše menze uporabljajo izdelke regionalnega in ekološkega kmetijstva.
  • Prostori našega podjetja ne nudijo le območij dobrega počutja za zaposlene, temveč so tudi dom flore in favne, ki sta vredni zaščite.
  • Na lokacijah podjetja GOLDBECK v Bielefeldu, Frankfurtu, Hirschbergu in Leipzigu živi 9 čebeljih družin.

1/2  Zavezanost trajnosti

Fundacija GOLDBECK

S Fundacijo GOLDBECK smo vključeni v številne izobraževalne, kulturne in družbene projekte.

 

Podpiramo združenja, ki se zavzemajo za večjo enakost na področju izobraževanja otrok in mladih, s študijskim skladom OWL podpiramo študente in podeljujemo profesorska mesta na Tehnološkem inštitutu Karlsruhe in na Tehnični univerzi Ostwestfalen-Lippe v Nemčiji.